Tillgänglighet för Mypages

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Mypages uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.
Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Mypages som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Mypages har viss tillgänglighet implementerad men saknar god tillgänglighet på flera viktiga komponenter, vilket påverkar användarvänligheten mycket.
Bedömningen visar att det finns varierande problemområden. Det finns problem som i vissa fall stänger ute grupper av användare.

De viktigaste kända tillänglighetsproblemen är
Beskrivning WCAG-kriterium med förenklad förklaring Nivå
1 WAI-AREA heading saknas eller inte korrekt 1.3.1 Huvudrubrik saknas A
2 Otillräckliga kontraster 1.4.3 Huvudrubrik saknas AA

Oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av tjänsten enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Innehållet på webbplatsen för verktyget Mypages, som offentliggjordes före den 23 september 2019, är endast tillgängligt för en sluten grupp och inte för allmänheten som sådan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Mypages. Den manuella granskningen av webbplatsen har gjorts med skärmläsare tillsammans med tangentbordet som huvudsaklig navigeringsmekanism. Även automatiserat verktyg för att identifiera problemområden har använts.

Senaste bedömningen gjordes den 28 oktober 2020 och är formellt godkänd av systemägaren.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 oktober 2020.

Telephone number

Write the number starting with the internationally recommended prefix for international calls (+) followed by country code and the telephone number (without the preceding zero in the area code), e.g. +4654123456 (prefix +, the Swedish country code 46, area code 054 and subscriber no 123456). Please write your telephone number with digits only, using no spaces or other characters.